Furry.hu fórumszabályzat

A WikiFur wikiből

Ezen az oldalon a furry.hu fórumának mindenkori szabályzata található. Az oldal azzal a célzattal jött létre, hogy a szabályzat és annak mindenkori változtatásai mindenkor, bárki számára áttekinthetőek legyen.

Tartalomjegyzék

Fontos kifejezések[szerkesztés]

Az ezekre való visszahivatkozást az alábbi szövegekben dőlt betűvel jelzik.

 • Fórum: a forum.furry.hu címen elérhető, a furry.hu közössége által üzemeltetett fórum.
 • Imageboard: a yiff.furry.hu címen elérhető, a furry.hu közössége által üzemeltetett imageboard.
 • Felhasználó: a fórumon regisztrált látogató.
 • Mikroboard: a fórumon létrehozott, a felhasználók számára alapértelmezésben nem látható fórumrész, melyet fenntartója/megnyitója moderál, tagsági listájáért ő felelős.

Szabályzat[szerkesztés]

Progresszív felfüggesztési rendszer[szerkesztés]

PFR.1[szerkesztés]

Az oldal szabályzatának megfelelő betartatását és a szabályzatot megsértők igazságos és arányos büntetését elősegítendő minden szabálynak lesz egy saját külön moderációs ügymenete, a szankciók azonban az esetek túlnyomó részében egy egységes rendszer a Progresszív Felfüggesztési Rendszer (továbbiakban PFR) szerint kerülnek meghatározásra. [1]

PFR.2 Területek meghatározása[szerkesztés]

A PFR-nek négy ága van, úgy mint:

 • Felhasználói (magatartásbeli kihágások)
 • Moderátori (a moderációval kapcsolatos kihágások)
 • Karma (karmapontozással való visszaélés)
 • Adás-vételi (apróhirdetésekkel kapcsolatos visszaélés)

[1]

PFR.3 Felhasználók[szerkesztés]
PFR.3.1[szerkesztés]

Szabály megsértése esetén figyelmeztetés utalható ki. A döntéstől és kiutalástól számított 60 napon belül elévül. Amennyiben 3 Felhasználói Figyelmeztetés összegyűlik a felhasználó 30 napos fórumlátogatási felfüggesztésben részesül. Amennyiben a büntetésének lejárata utáni 60 napos („próbaidős”) periódusban újabb 3 figyelmeztetést összegyűjt az új felfüggesztés ideje 30 nappal kitolódik (a felfüggesztés lejárta utáni próbaidő azonban marad 60 nap). A felfüggesztés ideje maximum 360 napig tolódhat ki a „visszaesőknél”. Amennyiben a 60 napos „próbaidőben” nem gyűjt be figyelmeztetést a kiszabható megemelt idejű felfüggesztés visszatér az alap 30 napra.

PFR.3.2[szerkesztés]

Amennyiben a moderációs ügymenet során a figyelmeztetés kirovása és a figyelmeztető üzenet és PM elküldése után nem szüntetik be egy ügy résztvevői a rendzavaró magatartásukat újabb figyelmeztetésben részesülhetnek.

PFR.3.3[szerkesztés]

Azonnali felfüggesztés csak akkor szabható ki ha a figyelmeztető üzenet és PM elküldése után nem szüntetik be egy ügy résztvevői a rendzavaró magatartásukat és az súlyosan megzavarja a fórum nyugalmát.

PFR.3.4[szerkesztés]

Azonnali bannolás csak akkor szabható ki ha a figyelmeztető üzenet és PM elküldése után nem szüntetik be egy ügy résztvevői a rendzavaró magatartásukat és az súlyosan megzavarja a fórum nyugalmát és a résztvevőnek nem ez az első ilyen esete (részesült már felfüggesztésben).

PFR.3.5[szerkesztés]

PFR.3.4. esetén szükséges, hogy az adminok és moderátorok minimum 2/3-a a döntést megerősítse.

PFR.4 Moderátorok[szerkesztés]

Lásd: MÜ.3.1.

PFR.5 Karma[szerkesztés]

Karmapontozással való visszaélés esetén azonnali 120 napos karmapontozási felfüggesztéssel büntetendő a felhasználó. A „próbaidő” a büntetés leteltének napjától számított 60 nap, amennyiben ebben a periódusban újra ilyen vétséget követ el a súlyosbítási lépcső újabb 120 nap, maximálisan 360.

PFR.6 Adás-vétel[szerkesztés]

Adás-vételi szabály megsértése esetén figyelmeztetés utalható ki. A döntéstől és kiutalástól számított 180 napon belül elévül. Amennyiben 3 Adás-vételi Figyelmeztetés összegyűlik a felhasználó 80 napos apróhirdetési posztolási felfüggesztésben részesül. Amennyiben a büntetésének lejárata utáni 80 napos („próbaidős”) periódusban újabb 3 figyelmeztetést összegyűjt a felfüggesztés ideje 80 nappal kitolódik. A felfüggesztés ideje maximum 360 napig tolódhat ki a „visszaesőknél”.

PFR.7 Összevonhatatlanság[szerkesztés]

A különböző PFR ágakba tartozó figyelmeztetések külön kezelendőek, nem összesíthetőek. [1]

Általános szabályzat[szerkesztés]

Bevezető[szerkesztés]

B.1 Felhasználók[szerkesztés]

A szabályzat a Furry.hu-ra való regisztráció pillanatától köti a fórumozót, a szabályzat be nem tartása esetén a felhasználó szabályzatban meghatározott módon büntethető. [1]

B.2 Moderátorok és Adminisztrátorok[szerkesztés]

Az egyszerű felhasználó mellett a moderátorokat és adminokat ugyanúgy köti az ÁSZ (továbbá őket a Moderátori Ügymeneti Szabályzat is) és ugyanúgy szankcionálhatóak és szankcionálandóak ezen szabályok megsértése esetén. [1]

B.3 Panaszlehetőség[szerkesztés]

Amennyiben egy adott ügy elkerüli a moderátorok figyelmét természetesen egy felhasználó is panaszt tehet egy másik felhasználó ellen, és jelentheti az adminoknak amennyiben tudja (nem „úgy érzi” hanem tudja) hogy az megsértette a szabályzatot. [1]

B.4 Mentesülés[szerkesztés]

A szabályzat nem ismerete nem merülhet fel mentesítő körülményként. [1]

B.5 Visszamenőleges hatály[szerkesztés]

Jelen általános szabályzat (ÁSZ) 2013. június 13-tól érvényes[2], nincs visszamenőleges hatálya. Az elfogadás és kihirdetés pillanata előtt közzétett tartalmakra nem lehet hivatkozni. [1]

B.6 Ügyek rendezése[szerkesztés]

Az azonnali felfüggesztéssel vagy kitiltással járó súlyos rendzavarások kivételével lehetőség van egy ügy tisztázására. Elsősorban az érintetteknek kell eljárniuk saját maguk védelmében. Az adott ügyben közvetlenül nem érintettek természetesen véleményt fogalmazhatnak valaki mellett/ellen de a „szócsöveket” és mások által való üzengetést a moderátorok és adminok kötelesek figyelmen kívül hagyni. [1]

B.7[szerkesztés]

A szabályok megsértése esetén a fórumkommentek preventív leválasztása és/vagy témák lezárása megengedett az adminok és moderátorok számára még a moderációs eljárás megkezdése előtt is szigorúan csak abban az esetben ha a moderátor ennek szükségességét alá tudja támasztani és meg tudja indokolni a moderációs eljárás során, de legkésőbb a döntés meghozatalakor. [1]

Fővonali szabályok[szerkesztés]

F.1 Mások elvei[szerkesztés]

Mások vallási/erkölcsi/politikai/életviteli/szexualitásbeli állásfoglalásai nem állnak kritikán felül, szabadon megvitathatóak megfelelő hangnem és színvonal betartása esetén. Az ilyen vitáknál ajánlott a magasfokú türelem és tűrőképesség mert egyrészt ezek alapvetően heves indulatokat kiváltó, könnyen elfajuló témák, másrészt a szabad véleménynyilvánítás jegyében csak a gyűlölködő/gyalázkodó/lekicsinylő hangnemű kommentek és témák kerülnek kimoderálásra és szankcionálásra.

Példák: - Nem szankcionálandó: „Keresztény vagy? Hát, a Bibliának szerintem nincs sok valóságalapja. Például azt tudtad, hogy…” - Szankcionálandó: „Na ne mondd már, hogy te is ilyen félkegyelmű bible basher vagy!”

Moderációs ügymenet: A moderátor figyelmeztető kommentet ír a probléma helyszínén, illetve PM-et ír az ügyben érintetteknek, hogy szüntesse/szüntessék be a szabálysértő magatartásukat.

Szankció: Egy Felhasználói PFR figyelmeztetés indoklással. Amennyiben a komment és a PM után sem hagy(nak) fel a rendzavaró magatartással súlyosbítás: - újabb figyelmeztetés indoklással - nem „visszaeső” esetén legsúlyosabb esetben azonnali felfüggesztés indoklással - „visszaeső” esetén legsúlyosabb esetben azonnali ban indoklással

F.2 Provokáció, megtévesztés, dráma[szerkesztés]

Más felhasználókról kompromittáló vagy személyes információk és adatok közlése, önmagadról és másokról valótlanságok, fantazmagóriák állítása, vádaskodás, és összeesküvés elmélet gyártás kimoderálásra és szankcionálásra kerül. Vélt vagy valós problémáidat egy más felhasználóval lehetőleg saját magad rendezd privát csatornán, vagy ha minden kötél szakad problémáddal fordulj a moderátorokhoz. Attól függetlenül, hogy nem ajánlott a fórumon a nyilvános problémarendezés a lehetősége nem tiltott, viszont sértődésből vagy egyéb megfontolásból sárdobálásba ne kezdj. Krónikus hazugságokat magadról ugyanúgy ne terjessz mint másokról. [1]

Példák: - Nem szankcionálandó: 1. „Erős túlzásnak tartom, hogy ennyi admin van egy ekkora oldalra stb. stb.” 2. „Nem tudom mi a problémád velem, 1 hónapja nem válaszolsz se telefonon, se MSN-en.” - Szankcionálandó: 1. „Úgyis tudom, hogy hiába pofázok, ha a fenséges Neo császár és a sleppje úgy dönt, hogy kivág akkor úgy is lesz!” 2. „Válaszolni luxus te hisztis @&>#?!”

Moderációs ügymenet: A moderátor figyelmeztető kommentet ír a probléma helyszínén, illetve PM-et ír az ügyben érintetteknek, hogy szüntesse/szüntessék be a szabálysértő magatartásukat.

Szankció: Egy felhasználói PFR figyelmeztetés indoklással. Amennyiben a komment és a PM után sem hagy(nak) fel a rendzavaró magatartással súlyosbítás: - újabb figyelmeztetés indoklással - nem „visszaeső” esetén legsúlyosabb esetben azonnali felfüggesztés indoklással - „visszaeső” esetén legsúlyosabb esetben azonnali ban indoklással

Magyarul: Ne hazudozz és ne próbáld a saját igazadat mások besározásával igazolni, egyiket sem fogjuk jó szemmel nézni. Előbbi a közösséggel szembeni egyik legfontosabb irányelvünk, utóbbi pedig egy vitában legfeljebb ront a saját helyzeteden. Ha valakivel vitád van, próbáld privát csatornán megoldani, publikusan maradj civilizált.

F.3 Feltölthető tartalmak[szerkesztés]

A fórumra csak és kizárólag SFW („munkahelybarát”), Magyarország törvényei által nem tiltott, és a jó ízléssel összeegyeztethető tartalmakat (linkek, képek, stb. stb.) lehet publikálni. (Felnőtt, és „ízléstelen/fura” tartalmak esetén kivételt élveznek a specifikusan ezeknek fenntartott témákba közzétett tartalmak, illegális tartalmak esetében viszont zéró tolerancia.) [1]

Moderációs ügymenet: Az ilyen post azonnali törlésre kerül, a tartalmat közzétevőt kommentben és PM-ben értesíti a moderátor a szankciójáról.

Szankció: Egy felhasználói PFR figyelmeztetés indoklással.

F.4 Társkeresés[szerkesztés]

Társkeresésre csak és kizárólag a fórum erre megalkotott részét lehet használni.

Moderációs ügymenet: A társkeresőn kívüli ilyen post azonnali törlésre kerül. A moderátor kommentben és PM-ben felvilágosítja a felhasználót, hogy az erre alkotott fórumfelületet használja

Szankció: Nincs.

F.5 Apróhirdetések[szerkesztés]
F.5.1[szerkesztés]

Adás-vételre csak és kizárólag a fórum erre megalkotott részét lehet használni.

Moderációs ügymenet: Az „Apróhirdetések” témán kívüli ilyen post azonnali törlésre kerül. A moderátor kommentben és PM-ben felvilágosítja a felhasználót, hogy az erre alkotott fórumfelületet használja.

Szankció: Nincs.

F.5.2 Nem saját munkák[szerkesztés]

Nem saját munkák esetén kötelező elemek:

 • témacím: [termék típus] + név (pl.: [PC alkatrész] Használt ATI Radeon videokártya);
 • pontosan meghatározott ár, vagy licit esetén licitlépcső;
 • pontos termék és állapotleírás (fotó és link ajánlott de nem kötelező);
 • átadás módja.
F.5.3 Szolgáltatások, saját munkák[szerkesztés]

Szolgáltatások, saját munkák esetén kötelező elemek:

 • témacím: [„szolgáltatás”] + szolgáltatás jellege (pl.: [szolgáltatás] Plüssállatok készítése);
 • pontosan meghatározott ár;
 • pontos leírás, meghatározás;
 • átadás módja.
F.5.4 Illegális termékek[szerkesztés]

Illegális termékeket hirdetni (pl.: kalóz DVD-k) szigorúan tilos!

F.5.5 Megtévesztés[szerkesztés]

A vásárlók megtévesztése szigorúan tilos!


Moderációs ügymenet: F.5.2. és F.5.3. hoz képest hiányosan megszerkesztett hirdetés esetén a moderátor kommentben és PM-ben figyelmezteti a felhasználót a hiányosságokra és kijavítja.

F.5.4. Esetén a hirdetés azonnal törlésre kerül.

Szankció: F.5.2. és F.5.3. hoz képest hiányosan megszerkesztett hirdetés esetén nincs.

F.5.4. esetén egy adás-vételi PFR figyelmeztetésben részesül.

F.5.5. Kiderülése esetén (pl.: a hirdető nem ejtett szót arról hogy a hirdetésében szereplő TV a fotón nem látható oldalán össze van karcolva) két adás-vételi PFR figyelmeztetés, súlyosabb esetben (pl.: az eszköz a hirdető állításával ellentétben nem működőképes, de azt nem hajlandó visszavenni) a hirdetési felülettől való eltiltás.

Specifikus szabályok[szerkesztés]

How Much Does Cialis Cost Cvs Trazodone Buy Online In United States <a href=http://tadalafbuy.com>cialis</a> Cialis A Paris

S.2 Regisztrációval kapcsolatos szabályok[szerkesztés]

S.2.1 Alternatív regisztráció[szerkesztés]

Amennyiben egy új regisztrációról vélhető, vagy bebizonyosodik, hogy egy már regisztrált tagról van szó de kilétét elhallgatja moderációs ügymenetet kell indítani.

Moderációs ügymenet: Az új regisztráció bemutatkozásában (ha van) kommentben, illetve PM-ben magyarázatot kérni az alternatív felhasználó okára. Erre a komment és a PM kiküldésétől számított 48 óra áll a rendelkezésére.

Szankció: Amennyiben nem tud elfogadható magyarázatot adni az alternatív regisztrációra (pl.: meg akarta változtatni a felhasználónevét, de nem tudta, hogy erre van más lehetőség) a megadott időlimiten belül, az alternatív regisztráció törlésre kerül. Az eredeti regisztrációját megtarthatja, egy Felhasználói PFR figyelmeztetéssel egyetemben.

S.2.2 Felfüggesztés megkerülése[szerkesztés]

Amennyiben egy felfüggesztett személy a felfüggesztésének lejárta előtt új azonosítót regisztrál a fórumra ügymenet és konzultáció nélkül azonnal törlendő a regisztrációja. A felfüggesztése végén (az előző szabályellenes visszatérése örömére) egy Felhasználói PFR figyelmeztetésben is részesül.

S.2.3 Kitiltás megkerülése[szerkesztés]

Amennyiben egy kitiltott személy regisztrál új azonosítót a fórumra ügymenet és konzultáció nélkül azonnal törlendő a regisztrációja.

S.2.4 Regisztrációs protokoll[szerkesztés]
 • Minden frissen regisztrált felhasználó (gyanús email-től, IP címtől, egyébtől függetlenül) első hozzászólása után kap 1 hetet arra, hogy bemutatkozót írjon, amelyre felhívjuk a figyelmét hozzászólásban vagy privát üzenetben.
 • Ha a bemutatkozó 1 hét alatt nem készül el, kap egy újabb privát üzenetet, melyben megkérjük, hogy akár privát üzenetben, akár hozzászólás formájában adjon magáról életjelet. Legkésőbb ekkor átkerül „Újonc” rangba, hogy válaszolhasson rá. Újabb 1 hetes várakozás következik részünkről.
 • Ha az összesen 2 hetes türelmi időszak alatt nem születik bemutatkozás, onnantól az esetre a PFR. vonatkozik.

[3]

Magyarul: Legfeljebb két hét áll a rendelkezésedre a bemutatkozásod elkészítésére, az első hétnél emlékeztetünk erre.

Moderációs ügymeneti szabályok[szerkesztés]

MÜ.1 Általános elvek[szerkesztés]

MÜ.1.1

A moderátorok a szabályzat megsértése esetén minden esetben kötelesek egy adott konkrét szabályra hivatkozva meghozni döntésüket. [1]

MÜ.1.2

Ha az adott ügyre létezik specifikus szabály a moderátorok kötelesek azt alkalmazni és nem a fővonali általános szabályt. [1]

MÜ.1.3

Amennyiben nem létezik specifikus szabály, a rendzavaráshoz értelmileg legközelebb álló fővonali általános szabály szerint kötelesek eljárni, az ügy lezárta után pedig a hiányzó specifikus szabályt megalkotni, dátumozni és a rendszerbe beilleszteni. [1]

MÜ.1.3.1

Az ügyek lezárásában az adminisztrátorok mindenkori, egybehangzó véleménye a döntő. [1]

MÜ.1.4

Ha két vagy több értelmileg azonos specifikus szabály létezik az adott ügyre, akkor a moderátorok kötelesek az újabbat szem előtt tartani, a régit figyelmen kívül hagyni és megsemmisíteni. [1]

MÜ.1.5

Fővonali szabályokat megsemmisíteni vagy átszerkeszteni tilos. [1]

Magyarul: A fórum moderálása precedens esetekre építkezik. A moderátorok a szabályzat legrégebbi vonatkozó pontja alapján kötelesek eljárni, önmaguktól nem bocsátkoznak erkölcsi döntéshozatalba. Ha valami nem tiszta, kötelesek az adminokkal konzultálni, majd az esetet dokumentálni és szükség esetén szabállyal "lefedni" az addig "szürke" területet.

MÜ.1.6

A moderátorok kötelesek rendzavarás esetén PM-ben figyelmeztetni az ügyben résztvevőt/résztvevőket. [1]

MÜ.1.7

A moderátorok kötelesek nyilvánosan dolgozni, a szabályzat megsértése esetén az érintetteknek kötelezően küldendő PM mellett probléma helyszínén hozzászólásban is figyelmeztetni az ügyben érintetteket a szabálysértés tényére. [1]

MÜ.1.8

A moderátorok kötelesek a döntéseiket minden esetben alapos indokkal alátámasztani, mindenki számára nyilvános formában publikálni. [1]

Magyarul: A moderátorok bármilyen kérdéses esetben kötelesek minden érintett felet írásban privát üzenetben és a kihágás "helyszínén" is figylemeztetni, melynek minden esetben részletes indoklást kell tartalmaznia.

MÜ.1.9[szerkesztés]

A moderátorok kötelesek vezetni és frissíteni a moderációs naplót, melyben felhasználónként követhető a figyelmeztetések száma, kiadásuk és elévülésük ideje, felfüggesztett felhasználóknál a kitiltás kezdetének és leteltének ideje. [1]

MÜ.2 Moderátori döntések támadhatósága[szerkesztés]

MÜ.2.1

A moderátori döntés semmis, de más moderátorok által újravizsgálandó amennyiben az nem kerül nyilvános megindoklásra közvetlenül a döntés meghozatala után. [1]

MÜ.2.2

A moderátori döntés semmis, de más moderátorok által újravizsgálandó amennyiben egy ügyben az érintett nincs/nem volt tisztában azzal, hogy moderációs eljárás indult meg ellene. [1]

MÜ.2.3

A moderátori döntés semmis és nem vizsgálandó újra amennyiben a moderátor nem tudja megfelelő indokkal alátámasztani a döntését. [1]

MÜ.2.4

A moderátor általi témalezárás/leválasztás semmis amennyiben annak szükségességét nem indokolja meg a moderációs ügymenet során, vagy legkésőbb a döntés meghozatala után, illetve ha indokai nem megalapozottak. [1]

MÜ.2.5

A moderátori döntés megtámadható bármely felhasználó által amennyiben kérdés merül fel a moderátor pártatlanságával, vagy a szabályzat helyes alkalmazásával kapcsolatban. A panaszt minden esetben kötelező részletes indoklással ellátni, nyilvánosan fórumtémában vagy panaszfalon publikálni. [1]

Magyarul: Ha egy moderátor nem tudja megindokolni, mit miért csinált, a döntése és annak következményei semmisek, a moderátornak pedig alaposan a körmére nézünk. Ha a döntését csak privát csatornán indokolja, úgy szintén semmis, de mások alaposan utánajárnak az ügynek.

Ha egy moderátor szerinted nem megfelelően végzi a dolgát, jelezd publikusan, indoklással és utánajárunk, annak eredményéről pedig ugyanott tájékoztatunk.

MÜ.3 Moderátorok felelőssége[szerkesztés]

A moderátoroknál szigorított formában van jelen a PFR (Progresszív Felfüggesztési Rendszer). A figyelmeztetések elévülési ideje minden esetben a kiadásuktól számított 80. nap. 3 összegyűlt figyelmeztetés után 6 hónapos moderátori privilégiumok felfüggesztésében részesül a személy, második 6 hónapos felfüggesztéssel moderátori státuszát elveszíti. Moderátor is kaphat felhasználói figyelmeztetést ha az ÁSZ-ban foglalt szabályokat megsérti de ezek a moderátori figyelmeztetésektől külön kezelendőek.

MÜ.3.1 Hiányos munkavégzés: indoklás[szerkesztés]

Amennyiben nem kerül megindoklásra a moderátori döntés közvetlenül az ügy lezárta után a MÜ.2.1.-es pont mellett a moderátort egy figyelmeztetésben részesítik. (Lásd: PFR.) [1]

MÜ.3.2 Hiányos munkavégzés: transzparencia[szerkesztés]

Amennyiben a moderátor nem dolgozik nyilvánosan egy adott ügyben a MÜ.2.2.-es pont mellett a moderátort figyelmeztetésben részesítik. [1]

MÜ.3.3 Indokolhatatlan intézkedés[szerkesztés]

Amennyiben a moderátor döntésére semmilyen elfogadható indok nincs, MÜ.2.3.-as pont mellett a meghozott döntés súlyosságától függően két figyelmeztetéssel (helytelen figyelmeztetés kirovása esetén például) vagy moderátori státuszának megszüntetésével büntetendő (helytelen felfüggesztés vagy kitiltás esetén például). [1]

MÜ.3.4 Hanyag munkavégzés[szerkesztés]

Amennyiben a moderátor nem tudja megindokolni, elmulasztja megindokolni, vagy indokai nem megalapozottak egy témaleválasztás/lezárást illetően, akkor a döntése helyességétől függetlenül MÜ.2.4.-es pont mellett egy figyelmeztetésben részesül. (Lásd: PFR.) [1]

MÜ.3.5 Szabályzat mellőzése[szerkesztés]

Az MÜ.2.5.-es pontnak megfelelően amennyiben a moderátorról bebizonyosodik, hogy az egyes ügyekben az ÁSZ, és általánosan a MÜ szabályai által előírt ügymenetet nem tartja be, hanyagul végzi a munkáját, moderátori státusza megszűnik. [1]

MÜ.3.6 Elfogultság esete[szerkesztés]

Az MÜ.2.5.-es pontnak megfelelően amennyiben a moderátorról bebizonyosodik, hogy elfogultan jár el, illetve a szabályokat részrehajlóan alkalmazza moderátori státusza megszűnik. [1]

MÜ.4 Moderációs ügymenet[szerkesztés]

Kérdéses (tehát szabályt egyértelműen sértő, vagy szabályt egyértelműen nem sértő, de valószínűleg szabályzást igénylő) téma felbukkanása esetén:

 • a témát azonnal áthelyezzük nem elérhető fórumrészre, az eredeti téma helyén jelzést hagyunk, melynek tartalmaznia kell, hogy miért történt az átmeneti moderálás;
 • a lehető leggyorsabban megvitatjuk a témát és az erről született véleményt publikáljuk, az érintett hozzászólókat értesítjük a következményekről;
 • ezzel párhuzamosan, ha lehetséges, moderált formában visszahelyezzük a témát, vagy az áthelyezésről szóló jelzést törlésről szólóra módosítjuk.

A döntést fellebbezni lehetséges, amennyiben minden érintett fél tárgyilagos tud maradni. Amennyiben bármilyen moderáló ettől eltér, ill. a moderálás után indokolható időn belül nem ad magyarázatot a moderálásra, úgy ő számonkérhető, büntethető, további döntésig moderátori tevékenységet nem folytathat.

[4]

Cialis Impuissance Blog <a href=http://staminamen.com>cialis online</a> Clavamox With Cephalexin Estrace .5 Cialis Sans Ordonnance Danger

Források[szerkesztés]

 1. ^ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 TheRedOne fórumszabályzat javaslata
 2. A szabályzat bejelentése
 3. Regisztrációs protokoll javaslat
 4. neo javaslata moderációs ügymenetre